Home  Houding  Houdingtest  Zitten  Beweging  Aanraking  Hoofd  Lopen  Gebaren  Wijzen  Intonatie  Afstand  Ruimte  Plaats  Tijd  Blik  Gezicht  Wenkbrauwen  Glimlach  Kleding  Uiterlijk  Huid  Voeten  Geur  Schaduwen  Slaaphouding  Symptomen  Aanwezigheid  Doen  Handdruk  Contact  
 


bol.com Partner
contact maken met een onbekende

Kun jij gedachtenlezen?

Gedachtenlezen is niet mogelijk. Toch zegt lichaamstaal veel over de manier van denken zelf. Als mensen denken, nemen ze soms kenmerkende poses aan en maken typische gebaren. De houding, blik en gebaren zeggen iets over de manier waarop ze denken. Hoe denkt de man op de onderstaande foto's? Klik op de afbeelding voor het goede antwoord. Nogmaals klikken, en je ziet de afbeelding weer.

Wijzen geeft richting aan Contact aangaan met een onbekende

Terug naar Index
Boeken op onderwerp:
denken
gedachten
gedachten lezen
emotie
manipuleren
hersenen
nadenken


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je lerenFrank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Meer informatie
Managementboek.nl
Bol.com


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby'sKan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.
Meer informatie
Hier bestellen.

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Anderen laten wachten
Digitale communicatie
Gerichte aandacht
Doen alsof
Sociaal intranet
Impliciete communicatie
Pesten op het werk
Voor jou in de rij?
Van controle naar vertrouwen
Geluk of stom geluk?
Cognitieve technieken

Meer artikelen van
Frank van Marwijk